Mýtus: EU nařídí jednotnou velikost cirkusových stanů

Pravda: O sladění technických norem se tady vůbec nehovoří.

Podobnosti: Tento mýtus vznikl na základě zprávy, kterou schválil Evropský parlament. Řešila cirkusy spíše z pohledu kultury a poukazovala například na problém vzdělávání a docházky do škol u kočujících dětí. O sladění technických norem se tady vůbec nehovoří. Jediné, co EU řeší v jiných předpisech, je například zajištění bezpečnosti lidí při představení a zákaz týrání zvířat.