Mýtus: EU při kontrole migrace selhává, nedělá pro to nic

Pravda: EU o migraci jedná každý týden. Počet zachycených lidí se zvyšuje, obývá nelegálních migrantů

Podrobnosti: Evropská unie zřídila tzv. hotspoty, tedy screeningové a registrační centra. Zatím jich je celkem 9 - pět v Řecku a čtyři v Itálii. EU se rozhodla založit tzv. Evropské středisko pro boj proti pašování, v jehož rámci koordinuje spolupráci záchranných složek a monitoruje plavidla zločinců. EU spolupracuje s třetími zeměmi, odkud migranti proudí do Evropy nebo jimi procházejí, a pomáhá jim v budování mírového prostředí a spravedlivého státu vhodného na život, aby se předešlo masivním odlivem domácích obyvatel. Prostřednictvím činnosti Evropské pobřežní a pohraniční stráže a Europolu je možné chránit hranice EU na ty nejzranitelnější místech. Podle zprávy Evropské komise momentálně na vnějších hranicích působí asi 1 700 příslušníků, kteří doplnili stavy stráže vyslané z členských zemí. Obrovským přínosem pro vyrovnání se s migrační krizí je nepochybně dohoda mezi EU a Tureckem z března 2016, díky které se příliv migrantů do Řecka snížil o celých 97 %.