Mýtus: EU zakáže karafy s olivovým olejem

Pravda: Ale kdeže! A neuvěříte, co se stalo potom!

Podrobnosti: Ne že by o regulaci karaf s olivovým olejem v restauracích v Evropské unii pár lidí nepřemýšlelo. Nebylo to ale proto, aby tak bylo možné šikanovat gurmány v restauracích. Evropská komise k němu chtěla přistoupit z důvodu ochrany spotřebitele, uložením povinnosti láhev s olivovým olejem řádně označit aby spotřebitel získal informaci, o jaký olivový olej a v jaké kvalitě se jedná. Poté, co se proti záměru vzedmul odpor široké veřejnosti, od něj Komise ustoupila. Což je mimochodem důkaz toho, že se v EU stačí ozvat – a váš hlas je slyšet.