MÝTUS: Evropský parlament definuje až čtyři z pěti národních zákonů!

V roce 2019 například Václav Klaus mladší přirovnal přijímání zákonů kvůli EU k židovským transportům. Klaus také uvedl, že 57 procent návrhů zákonů jsou nařízení Evropské unie, „kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál“

Pravda: Není to pravda. Tento častý mýtus vznikl zkomolením statistiky německého parlamentu, jež prostě podělila počet nových legislativních aktů v EU a v Německu během několika let. Takové počítání jednak předpokládá, že každý právní akt EU si vyžádá národní ekvivalent, a především ignoruje fakt, že Německo je federace se spoustou zákonů na nižší úrovni. Nicméně tento mýtus vyprovokoval akademiky k výzkumu, z nějž vyplývá, že v různých zemích pochází jen 10–40 procent legislativy z úrovně EU. Evropský parlament tak rozhodně nepřevzal roli těch národních.

Docent Robert Zbíral z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který se tématem evropské legislativy zabývá, pro Deník N řekl, že počet přijímaných předpisů je výrazně nižší. „Té legislativy je asi 30–35 procent. A to nejen u nás, ale i v jiných evropských státech. To číslo samotné bude aktuálně nejspíš vyšší. EU sice nyní přijímá méně legislativy než dřív, ale je to dáno tím, že my si také schvalujeme méně zákonů domácích,“ říká Zbíral s tím, že procentuální vyjádření je zavádějící.

Podrobnosti: Procentuální vyjádření pomíjí několik zásadních okolností. To, že v různých oblastech se evropské právo aplikuje různě (minimálně třeba ve vzdělávání, hodně naopak v oblasti životního prostředí), že řada důležitých věcí je výlučně v kompetenci národních států, a pak také to, že Česká republika má jako členský stát EU možnost ovlivňovat podobu samotné evropské legislativy.

„Důležité věci, o které jde občanům, nejsou zasaženy unijním právem. Zřejmě s výjimkou životního prostředí. Do daní, sociálního zabezpečení, vzdělávání, zdravotnictví a obecně do věcí, které lidi zajímají nejvíc a které rozhodují volby, Unie vlastně nemluví,“ uvádí pro Deník N docent Zbíral.

Stejnou otázku řešili i Britové. Tehdejší evropská komisařka Viviane Reding řekla v jedné debatě, že až o 70 % legislativních změn spolurozhoduje EU. Britský parlament to ověřoval a došel k názoru, že skutečný podíl se pohybuje někde mezi 15 % a 50 %. Velký rozptyl je způsobený skutečností, že není jednoduché přesně určit, co všechno se počítá do platného britského práva. Na rozdíl od práva kontinentálního je totiž založeno na stovkách let různých předpisů, zvyků a soudních rozsudků.