Mýtus: Evropu zaplaví geneticky modifikované plodiny

Pravda: V Evropské unii platí nejpřísnější kritéria upravující GMO na světě. Už 20 let je nastaven přísný proces schvalování takových plodin.

Podrobnosti: Geneticky modifikované organismy se schvalují pro použití v potravinářství, nebo jako pícnina. Existuje i schvalování za účelem pěstování, což je mnohem složitější proces. Proto máme v Evropské unii takto schválenou jen jednu odrůdu kukuřice. Samotný proces schvalování začíná tím, že společnost, žádající o autorizaci GMO musí předložit množství podkladů, které posoudí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).