Mýtus: Hračky pro prasata

Pravda: Není pravda, že by Evropská unie farmářům nařizovala, že musí prasatům nakoupit hračky, aby se nenudila. Směrnice hovoří o tom, že pro chov prasat je nutné vyměňovat jim podestýlku, což se v mnoha velkochovech nedělalo a zvířata trpěla.

Podrobnosti: Mýtus pravděpodobně vznikl nesprávnou interpretací obsahu směrnice Rady 91/630/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat. V ní se píše, že „členské státy zajistí, aby prasnice a prasničky měly stálý přístup k manipulovatelnému materiálu“, který je ovšem v příloze ke směrnici výslovně popsán jako „sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů, které neohrožují zdraví zvířat“. Takže pokud nechcete, aby se o vás říkalo, že máte výše zmíněné piliny v hlavě, pozor na to, co bezmyšlenkovitě opakujete. Mimochodem, do českého prostoru tento mýtus zavlekl Euserver, což je podmnožina Parlamentních listů…