Mýtus: Kadeřnice bez lodiček

Pravda: Je to přesně naopak. Kadeřnice jsou při práci celé hodiny na nohou. Evropská unie říká, že kadeřnice nikdo nesmí nutit, aby nosily podpatky a ničily si zdraví.

Podrobnosti: Návrh upravující pracovní podmínky zaměstnanců kadeřnictví a holičských salonů skutečně vznikl, nepochází ovšem z dílny institucí Evropské unie. Jde o dokument předložený organizacemi Coiffure EU (sdružující majitele kadeřnických salonů) a UNI-Europa Hair & Beauty (odborová organizace zaměstnanců v odvětví kadeřnictví), který byl prezentován pod názvem Evropská rámcová dohoda o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v odvětví kadeřnických služeb.