MÝTUS: Kadeřnice bez prstýnků a podpatků

Evropská unie chce kadeřnickému personálu zakázat nošení vysokých podpatků, náramků a prstýnků. Informovala o tom například TV Nova nebo Týden.

Pravda: Evropské právo nijak neupravuje, co kadeřnice mohou a nemohou nosit.  S návrhem stanovit v tomto odvětví společné evropské předpisy přišly oborové organizace sdružující majitele a zaměstnance kadeřnických salonů.

Podrobnosti: Návrh upravující pracovní podmínky zaměstnanců kadeřnictví a holičských salonů skutečně vznikl, nepochází ovšem z dílny institucí Evropské unie. Jde o dokument předložený organizacemi Coiffure EU (sdružující majitele kadeřnických salonů) a UNI-Europa Hair & Beauty (odborová organizace zaměstnanců v odvětví kadeřnictví), který byl prezentován pod názvem Evropská rámcová dohoda o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v odvětví kadeřnických služeb.

Skutečnost, že uvedené organizace jsou evropské (ve smyslu sdružující zaměstnavatele a zaměstnance z více evropských států) a že svou dohodu přijaly v Bruselu, stačila některým sdělovacím prostředkům k tomu, aby z dohody udělaly záměr přijmout předpis Evropské unie – a mýtus o dalším nesmyslném návrhu úředníků Evropské unie byl na světě. A to navzdory tomu, že ačkoli zmíněné odborové organizace usilovaly v rámci tzv. sociálního dialogu s institucemi EU o to, aby se jejich dohoda stala závaznou evropskou normou, Evropská komise se rozhodla jejich návrhem nezabývat.

Původní zprávu britských bulvárních listů The Sun a Daily Mail převzala řada českých médií, aniž by ověřovala její správnost.