Mýtus: Kvůli GDPR se Ježíšek nedozví, co si děti přejí na Vánoce

Pravda: Obecné nařízení o ochraně údajů, známé pod zkratkou GDPR, které je v platnosti od května 2018 v této oblasti nijak nezměnilo pravidla platná posledních 20 let.

Podrobnosti: GDPR v žádném případě neblokuje přání Ježíškovi a kdo tvrdí opak, tak se jednoduše mýlí. Všem je snad jasné, že Ježíšek by měl mít k dispozici kontaktní údaje rodiny, aby mohl doručit dárky z dopisu, který dostal - u nezletilých je samozřejmě souhlas poskytnut rodiči dítěte nebo jeho zákonnými zástupci. Při vydání souhlasu by měly být poskytnuty informace o tom, za jakým účelem se dané informace shromažďují, zpracovávají a komu budou poskytnuty. Tato pravidla platí už dříve a GDPR na nich nic nemění. Čili nová pravidla Evropské unie nijak nezabrání Ježíškovi, aby zjistil, zda děti poslouchali nebo neposlouchali své rodiče, a kterým z nich by měl na Štědrý den doručit dárky.