MÝTUS: Mývalové, vrány, želvy zmizí. EU nařídila likvidaci

Historie tohoto mýtu začala titulkem v Blesku “Mývalové, vrány i želvy zmizí. EU nařídila likvidaci, nepřežijí ani v zoo“. Co je na tom pravdy a co jsou výmysly autora Davida Budaie či editorů Blesku? A jak to celé vzniklo?

V říjnu 2014 zveřejnila Evropská komise dokument „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Rád bych zde zdůraznil slova „Evropského parlamentu,“ a „Rady EU“, protože ten dokument si nevycucali evropští byrokrati z prstu, ale vznikal na základě široké diskuse, do níž se zapojili odborníci a v konečné fázi i Rada EU (za přítomnosti českých ministrů) a Evropský parlament (za přítomnosti českých europoslanců). Jen tak pro zajímavost, zpravodajem dokumentu v EP byl český europoslanec Pavel Poc a parlamentní verze tohoto dokumentu, který vznikal v proceduře „spolurozhodování“ EK a EP, byla schválena v dubnu 2014 většinou 606 hlasů proti 36 odpůrcům (z toho bylo 10 z ČR). Naprostou většinu připomínek z EP Komise přijala.

Letos v červenci pak Komise po handrkování s Evropským parlamentem zveřejnila prováděcí nařízení, do něhož zařadila jmenovitě 23 živočichů a 14 druhů invazivních rostlin. Toto nařízení platné od minulého týdne se český čtenář internetu mohl poprvé dozvědět 26.7. z tiskové zprávy Státní veterinární správy. Zprávu SVS přetiskly Parlamentní listy a o dva dny později se tématu zmocňují média. Ve čtvrtek 28.7. publikuje Brněnský Deník článek s titulkem „Mýval zmizí z brněnské zoo i celé Evropy, rozhodla Unie“, podepsaný Michaelou Benešovou (studentkou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity), v níž se jako hotová věc tvrdí, že mývalové a nosálové ze zoologických zahrad nadobro zmizí.

Pravda: Vrán a většiny želv se nařízení netýká

Podrobnosti: Je dobré nejprve nahlédnout do textu oficiálních dokumentů. Ano, článek 7 nařízení EU mluví jasnou a neúprosnou řečí:

1. Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii se nesmějí záměrně:

a) přivážet na území Unie, a to včetně převozu přes toto území pod celním dohledem;
b) držet, a to ani v případě, že jsou drženy v oddělených prostorách;
c) chovat, a to ani v případě, že jsou drženy v oddělených prostorách;
d) přepravovat do, z nebo v rámci Unie, s výjimkou přepravy druhů do zařízení v souvislosti s eradikací;
e) uvádět na trh;
f) využívat či vyměňovat;
g) nechat rozmnožovat, pěstovat nebo kultivovat, a to ani v případě držení v oddělených prostorách;
h) uvolňovat do životního prostředí.Jenomže po článku 7 následuje článek 8, který u všech odstavců s výjimkou písmena e) nabízí výjimky pro „oddělené prostory“ a tím i zoologické zahrady, samozřejmě při splnění jistých podmínek („vylučující únik invazního nepůvodního druhu z oddělených prostor, poskytnutí záruky, že žádné exempláře ani jejich reprodukovatelné části nemohou z prostor uniknout, rozšířit se nebo být odstraněny osobami, které k tomu nemají oprávnění atd. atd.).

Takže tvrzení Blesku o tom, že „dny více než dvacítky zvířecích druhů na území EU jsou sečteny“, že „nepřežijí ani v zoo“, a že se nařízení „dotkne i zoologických zahrad, kde se u vybraných zvířat musí zajistit, aby se dále nerozmnožovala“ se v budoucnu nemusí prokázat jako pravdivá. (Což ovšem nevylučuje možnost, že – jak už se vícekrát stalo – horliví úředníci evropskou legislativu v české verzi přitvrdí a tyto výjimky ztíží, nebo za ně ve prospěch zoologických zahrad, akvaristů a teraristů nebudou ochotni u Evropské komise bojovat.)

Co však má charakter poplašné zprávy, to je nespecifikovaná informace médií o jednotlivých druzích fauny a flory, kterých se nařízení EU týká, speciálně ta o vranách a želvách v titulku Blesku. Představa, že bychom měli na základě pokynu EU vyhubit české vrány obecné, které tu s námi odedávna žijí, je skutečně absurdní, a je s podivem, že tuto absurditu jsou schopni novináři dát do titulku, aniž by nahlédli přes Google do webu, kde by snadno zjistili, že tím zakázaným ptákem není naše vrána obecná, ale vrána domácí, speciální druh žijící v Asii, nebezpečnost jejího rozšíření rozsáhle popisuje heslo z databáze invazních druhů.

Podobná situace je u zákazu dovozu a rozmnožování želvy nádherné, jejíž expanze dělá problém spíše jihu Evropy, ale i u nás vadí tím, že ji někteří nezodpovědní chovatelé vypouštějí do volné přírody, kde tento druh želvy představuje „jen další dravý organismus narušující vztahy v původním společenstvu a rozhodně nepředstavuje pro naši přírodu žádný přínos.“ Ostatních želv se to netýká.