Mýtus: Německo a Francie diktují politiku EU

Pravda: Nesmysl. Každá země má v EU počet zástupců odpovídající počtu obyvatel země.

Podrobnosti: Evropský parlament je jeden z hlavních orgánů Evropské unie a spolu s Radou Evropské unie přijímá její legislativní akty. Reprezentuje občany Evropské unie. Poslanci parlamentu jsou voleni přímou volbou každých pět let. Evropský parlament má dohromady 751 europoslanců. Počet poslanců závisí na počtu obyvatel dané země. Německo jich má 96, Francie s 74, následuje Velká Británie a Itálie se 73, Španělsko se 54 poslanci a Polsko s 51 zástupci v Evropské parlamentu.  Evropská komise se skládá z kolegia komisařů z 28 členských států a má předsedu a místopředsedy. Komisaři, po jednom z každé země EU, zajišťují během svého pětiletého funkčního období politické vedení Komise. Předseda každému komisaři přidělí dohled nad specifickými oblastmi politiky. Předsedou je Jean-Claude Juncker. Členy Erady jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí Evropské unie; jejího zasedání se navíc účastní předseda Evropské komise. 1. prosince 2014 se stal předsedou Polák Donald Tusk, který byl znovu zvolen i v roce 2017. Ani zde tedy nemá Francie či Německo žádnou výhodu.