MÝTUS: Odzvonilo memům na internetu?

Pravda: Cílem nového návrhu je objasnit konkrétní právní nejistoty, posílit postavení držitelů autorských práv, modernizovat harmonizovaný evropský rámec autorských práv a přizpůsobit ho požadavkům digitálního věku. Všechna pravidla těchto zábavných autorských dílek jsou upraveny již v původní směrnici o autorských právech z roku 2001 v rámci tzv. výjimky týkající se parodie, která umožňuje reprodukci a zpřístupnění takového obsahu veřejnosti a plně zaručuje svobodu projevu autorů. Tato výjimka zůstane součástí i nového návrhu směrnice a navíc umožní autorům memů nebo parodického obsahu jednodušší řešit nadměrné či neodůvodněné odstranění jejich děl online platformami.

Podrobnosti: Vraťme se do minulosti, konkrétně do roku 2001. To je totiž ten rok, kdy vznikla současná směrnice. No a představme si, jak vypadal tehdejší internet. Asi netřeba velmi popisovat jeho podobu, stačí ho jen krátce přirovnat k internetu dnešní digitální doby. Rozdíl je opravdu markantní, co říkáte? Internet zpočátku tisíciletí ještě neměl zdaleka takovou vyvinutou podobu a komplexnost jako ten současný.

 Jde o to, aby každý umělec, autor či interpret, malý nebo velký, dostal spravedlivě zaplaceno za své dílo. To už v současnosti na 100% zaručené není. Jsou známy případy, kdy mocné online platformy pro sdílení obsahu či webové nástroje přinášející souhrny zpravodajství zveřejňují obsah, za který jeho jednotliví autoři nedostanou férově nebo vůbec zaplaceno.

I v on-line světě potřebujeme uplatňovat obecně uznávané a spravedlivé zásady ochrany autorských práv. Evropa je a chce i nadále zůstat prostorem, kde se ctí svoboda projevu. Toto nedocílíme bez dodržování férových pravidel platných všude a pro všechny.

A jako nová úprava směrnice o autorských právech zasáhne naše oblíbené memy, karikatury, parodie či koláže online? Pokud jste se obávali nebo se vám zvedl tlak, můžete si vydechnout. Všechna pravidla těchto zábavných autorských dílek jsou upraveny již v původní směrnici o autorských právech z roku 2001 v rámci tzv. výjimky týkající se parodie, která umožňuje reprodukci a zpřístupnění takového obsahu veřejnosti a plně zaručuje svobodu projevu autorů.

Tato výjimka zůstane součástí i nového návrhu směrnice, a navíc umožní autorům memů nebo parodického obsahu jednodušší řešit nadměrné či neodůvodněné odstranění jejich děl online platformami. Distributoři obsahu a online poskytovatelé služeb tak musí zavést nápravný mechanismus, který bude tvůrcům obsahu umožňovat jednoduše a efektivně napadnout rozhodnutí o odstranění obsahu odvolají se na „výjimku týkající se parodie“ a požadovat jeho opětovné publikování.