Mýtus: Velká část rozpočtu EU směřuje na administrativu

Pravda: Více než 94% rozpočtu EU směřuje k občanům, do regionů, měst, k zemědělcům a podnikatelům.

Podrobnosti: Rozpočet EU se soustřeďuje na podporu růstu a vytváření pracovních míst, řešení problémů spojených se změnou klimatu, migrace, přeshraniční trestnou činnost a další problémy nás všech. Přispívá ke zvyšování prosperity, a to například zlepšením vzájemného propojení Evropanů přes energetiku, dopravu a informační a komunikační technologie, dále přes podporu méně rozvinutých regionů tím, že se v nich, jakož i ve zbytku EU, podporuje růst a tvorba pracovních míst. Z rozpočtu se podporuje i výzkum. Rovněž se zaměřuje na naši potravinovou bezpečnost. V neposlední řadě EU směřuje svou podporu do rozvojových zemí a pomáhá obyvatelům v nejchudších oblastech světa. Ze zbývajících 6 % je polovina přidělena na mzdy pracovníků, kteří vypracovávají a řídí politiky EU s přímým pozitivním dopadem na její občany.