MÝTUS: Většina lidí je pro odchod z EU

Jisté politické skupiny s oporou v těchto profilech se sice dál snaží tvrdit, že Češi mají k EU jasně odmítavý postoj, problém ale je, že ty zažité předsudky o euroskeptických Češích dávno neplatí.

Pravda: Průzkumy ukazují opak.

Podrobnosti: Průzkumy ukazují následující: Pro větší evropskou integraci je stejné procento lidí, jako těch, kteří si ji nepřejí. Zároveň se ukazuje, že důvěra v EU v Česku roste, a to přes dlouhodobou českou nedůvěru ve veškeré instituce. Stále více Čechů navíc velmi dobře vnímá přínosy EU, které nám členství v EU nabízí – že skýtá dobré podmínky pro mladé lidi, si myslí dokonce 84 procent Čechů. Není tedy překvapením, že ani s tím odcházením to není vůbec jednoznačné. Češi jsou ostražití už jen když dojde na případnou kampaň před teoretickým „Czexitem“ – 80 procent lidí se obává, že by obsahovala dezinformace a 85 procent lidí je dokonce přesvědčeno, že před samotným vyhlášením referenda by měla vzniknout nezávislá analýza, která by jasně pojmenovala, co pro Česko odchod z EU znamenal. V případě tohoto mýtu tak jasně platí, že „přání otcem myšlenky“ a my se můžeme jen ptát, kdo by tak mohl mít zájem na odchodu Česka z civilizované části Evropy…