MÝTUS: Vznik superstátu a utajovaná Cášská smlouva

Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron v západoněmeckém městě Cáchy (Aachen) podepsali novou smlouvu o přátelství a vzájemné spolupráci. Dohoda navazuje na Elysejskou smlouvu z roku 1963, kterou uzavřeli jejich někdejší předchůdci Konrad Adenauer a Charles de Gaulle.

Kolem smlouvy se vyrojila také řada dezinformací a kritických komentářů. Například bývalý český prezident Václav Klaus v komentáři pro MF DNES napsal, že smlouva nemůže znamenat nic jiného než faktickou rezignaci těchto dvou evropských superelit na Evropskou unii.

ECHO24, Ondřej Neff (a později i Daniel Kaiser z Týdeníku Echo) tvrdili, že smlouva byla uzavřena potají a že byla vlastně skryta před obyvatelstvem až do doby jen několika málo dnů před podpisem.
 

Pravda: Cášská smlouva je srovnatelná se smlouvami V4

Podrobnosti: Cílem smlouvy je více integrovat francouzskou a německou politiku na mezinárodním spektru a v rámci Evropské unie. Součástí dohody je také větší spolupráce a sjednocení diplomacií obou zemí, kupříkladu jednotný postoj obou zemí při jednání v Evropském parlamentu a s ostatními zeměmi EU. Za cíl si smlouva dává, doslova, boj proti populismu, zřejmě proti politice amerického prezidenta Donalda Trumpa, italského ministra vnitra Mattea Salviniho a většině euroskeptických stran a hnutí. Smlouva hovoří i o spolupráci ve věci obrany a společné obraně obou zemí před vnitřními a vnějšími hrozbami. Kromě obrany se má také koordinovat společný vývoz zbraní do zahraničí a zbraňový průmysl celkově. Z ekonomického hlediska má smlouva dosáhnout propojení energetiky, průmyslu a zemědělství, a vznik společné hospodářské zóny.

Jedním z hlavních bodů je vznik tzv. německo-francouzských rad, které mají být těmi orgány, které budou vzájemnou spolupráci řídit a iniciovat. Rady se mají scházet třikrát ročně a jejich prostřednictvím se mohou scházet i členové vlád obou států. Ze smlouvy vyplývá, že ministerstva obou zemí mohou očekávat zásahy vlády druhého státu v rámci integrační politiky. S touto politikou jsou spjaté i body zaručující začleňování evropských zákonů mezi zákony států.

Mezi body smlouvy je také zařazena výuka obou jazyků v obou zemích vzájemně, především v pohraničním Alsasku. Integrace se pak týká rozšíření spolupráce francouzských a německých partnerských měst.

Veřejnost smlouvu kritizuje pro nedostatek informací o jejím obsahu s veřejností. Občanská sdružení lidí žijících v Alsasku smlouvu označují za ignorování výsledku prusko-francouzské války, při níž bylo Alsasko anektováno Německým císařstvím. Europoslanci České republiky smlouvu označili za nečekanou a za překvapení a tvrdí, že neproběhla jakákoliv debata o její podobě a ratifikaci

„Některá česká média kritizují i dezinformují o smlouvě mezi Francií a Německem, kterou spolu dnes podepsali kancléřka Merkelová a prezident Macron v Cáchách. Hovoří se o tajné smlouvě, konspiraci, vytváření superstátu a obcházení EU. Své polínko do ohně si pochopitelně přiložily různé dezinformační weby či ex-prezident Václav Klaus. Když jsem tuto českou „debatu“ viděla, musela jsem se pousmát. Jako francouzštinářka, toho času v Bruselu, jsem při četbě francouzských novin a debatách s kolegy v Evropském parlament nabyla zcela jiného přesvědčení. rancie a Německo podepsaly dohodu o spolupráci, která navazuje na Elysejskou smlouvu z roku 1963. Státníci zvolili město Cáchy, které je spjato s Karlem Velikým, což je postava významná pro německé i francouzské a vůbec celé evropské křesťanské dějiny. Karel Veliký byl první císař Svaté říše římské, do které spadaly celý středověk i české země. Ve smlouvě se hovoří o spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti, kultury a vzdělávání a lepší koordinaci ekonomických politik a integraci příhraničních regionů. Podle hodnocení francouzských komentátorů (např. zde) je v zásadě málo ambiciózní. Mnozí z nich by uvítali, aby v EU po brexitu Francie a Německo byly skutečným motorem další integrace. Úzká spolupráce obou zemí bude tak jako tak v EU dominantní prvek a ČR se s tím musí naučit žít. To ale zabíháme jinam. Po dohodě se ve Francii pochopitelně „vozí“ populistické síly, jako lepenisté apod., pro které není spolupráce s Německem žádoucí. Ale ani francouzská extrémní pravice se českým fake-news, které hovoří o konspiraci a vytváření superstátu, zdá se nevyrovná,“ píše poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová.

 „Podobně my máme s Německem strategické partnerství, které je postaveno na celé řadě bilaterálních témat, která jsou pro obě země důležitá,“ řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček, který navíc poznamenal, že smlouva neznamená pro Českou republiku či další menší členské země komplikace v rámci EU.

Jak již bylo řečeno, smlouva může vyvolat jednání společných rad, kterých se budou moci účastnit i ministři daných zemí. I v České republice je běžné, že naše vláda společně zasedá s vládami okolních států. Letos se například konaly společná zasedání s vládou Slovenska a Polska.

Utajená smlouva?

Jako první o této smlouvě pod dryáčnickým a nepravdivým titulkem „Z Německa a Francie vznikne superstát“ v neděli 20. ledna napsalo ECHO24, že smlouva prý „vznikla prakticky v utajení“.

V pondělí 21. ledna Ondřej Neff na Neviditelném psu s odvoláním právě na ECHO24 uvedl: „Podstatná bude i reakce Bruselu, až se ukáže, zda tato potají ukutaná smlouva byla ukutána s jeho požehnáním, nebo za jeho zády.“ (Slavnostního aktu v Cáchách se 22. ledna zúčastnil i předseda Evropské rady Donald Tusk a zjevně smlouvou nebyl překvapen, ba dokonce ji přivítal.)

V úterý 22. ledna 2019 Václav Klaus (a kolektiv IVK) v článku „Francouzi a Němci končí s EU“ (jako vždy přeochotně převzatém Neviditelným psem) pro Babišovu MF DNES o smlouvě se zjevnou inspirací z ECHA24 tvrdil, že to je „Připravovaná, ale svým obsahem a svými přípravami naprosto utajovaná smlouva o faktickém spojení Francie a Německa (většina poslanců CDU v Bundestagu říká, že o přípravě žádné takové smlouvy nikdy nic neslyšela […].“

Snahou všech těchto výroků je vyvolat dojem, že se Francie s Německem zákeřně „upekly“ smlouvu o spojení obou států a nikomu o tom nic neřekly. To má implikovat jejich proradnost, která se pak údajně odráží v jednání EU jako takové. Jak to ale bylo doopravdy?

Namátkově uvádíme zmínky o této smlouvě v médiích či na stránkách státních orgánů od ledna 2018, a to jak za Německo, tak i za Francii:

Německo

 1. ledna 2018:
 1. ledna 2018
 1. března 2018
 • Stránky Spolkového sněmu – informace o jmenování německých zástupců do mezistátní pracovní skupiny k nové Elysejské smlouvě, členové pocházeli ze všech parlamentních stran Spolkového sněmu (například: za CDU dr. Reinhard Brandl, Ursula Groden-Kranich, Andreas Jung; nebo za AfD Norbert Kleinwächter)
 1. května 2018
 • Stránky Spolkového sněmu – informace o veřejné konzultaci zástupců veřejnosti se společnou francouzsko-německou parlamentní pracovní skupinou pro přípravu nové smlouvy, zastoupena byla mimo jiná Německá odborová konfederace DGB )
 1. srpna 2018
 • MainPost– rozhovor Andreasem Jungem (CDU), předsedou německo-francouzské pracovní skupiny, pracující na nové Elysejské smlouvě
 1. srpna 2018
 • Stránky spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko – informace, že předseda zemské vlády Armin Laschet (CDU) se v rámci smlouvy o přátelství mezi Německem a Francií stává zmocněncem pro kulturní vztahy mezi oběma zeměmi
 1. listopadu 2018
 • Der Tagesspiegel – informace o návštěvě předsedy Spolkového sněmu Schäubleho v Paříži, kde představoval plány německo-francouzského parlamentního shromáždění

Francie

 1. ledna 2018
 1. března 2018

celý rok 2018

 1. září 2018
 • Le Figaro – informace o návštěvě předsedy francouzského Národního shromáždění Richarda Ferranda u předsedy Spolkového sněmu Wolfganga Schäubleho v Lübecku

Jasně se tedy ukazuje, že Cášská smlouva se samozřejmě chystala dlouho dopředu. Angela Merkelová totiž už před rokem navštívila Emanuela Macrona a na společné tiskové konferenci 19. ledna 2018 (tři dny před výročím jejího podpisu) oznámila, že požádají parlamenty obou zemí, aby obnovily Elysejskou smlouvu. Už tehdy Merkelová uvedla, že obě země by měly být vzorem. Dne 22. ledna německý Spolkový sněm i dolní komora francouzského parlamentu paralelně přijaly rezoluci o přípravě nové smlouvy. Týž den byla také rezoluce zveřejněna v zrcadlové podobě. V rezoluci jsou uvedeny záměry a také požadavek, aby návrh smlouvy byl připraven do roka.

Rozhodně tedy nejde o nějakou „prakticky potají vzniklou“, „potají ukutanou“ či „naprosto utajovanou smlouvu“, pokud tedy nepokládáme za utajení publikaci na oficiálních webových stránkách parlamentů nebo vlád.